INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO  2023/2024
CategoriesAktualności

W dniu 4 października 2023r. rozpoczął się kolejny, już 18 rok akademicki naszego „Uniwersytetu” Jak mówił znany klasyk  „.. .. było skromnie ale godnie…” Przy prawie pełnej auli Akademii Tarnowskiej i dźwiękach „Gaudeamus igitur” (Radujmy się więc…)  rozpoczynamy po krótkiej przerwie wakacyjnej kolejną przygodę w naszym życiu. Życzmy sobie wszyscy, aby tej symbolicznej i prawdziwej radości  starczyło na długi czas…. Towarzyszyli nam w inauguracji szanowni goście z Panem Prezydentem Tarnowa i  Jego Magnificencją Panią Rektor Akademii Tarnowskiej na czele. W trakcie spotkania mieliśmy także możliwość jako Słuchacze podziękować  za wieloletnią współpracę na rzecz naszego Uniwersytetu panu Tomaszowi Koziołowi – Prezesowi Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz panu Tadeuszowi Brońcowi w formie przyznania im „Minerałów wsparcia”

Zgodnie z tradycją akademicką, wykład inaugurujący wygłosił dr Tomasz Kozioł pod znamiennym tytułem „Prawo jest piękne” Aby udowodnić główną tezę, wykładowca przeszedł długą drogę ale w krótkim czasie od Platona, poprzez „Utopię ” T. Morusa i „Folwark zwierzęcy” George Orwella do czasów dzisiejszych pokazując prawo jako wytwór ludzkiej myśli, mającej na celu wprowadzenie respektowanych przez większość  zasad i reguł, których stosowanie daje ład, porządek i rozwój oraz  szczęście każdemu człowiekowi i całym społeczeństwom. Historia jest jednak okrutna, zadaje pytanie: Prawo przed siłą czy siła przed prawem? Ten dylemat przerabia ludzkość w różnym czasie i w różnych miejscach. Piękno prawa polega na tym, że tworzy ład i poczucie bezpieczeństwa, ale jest też drugi aspekt –  w krótkim okresie prawo  ustępuje przed siłą jednak  w dłuższej perspektywie czasowej, wraca zawsze  jako zwycięzca.

Moim zdaniem, czas prawa z jego pięknem zależy od ludzi – inaczej mówiąc, czy zgadzamy się  na  zasadę, bardzo swobodnie cytując Orwella że : „wszyscy ludzie  są równi” czy też pozwalamy  władzy  dodać  „ale niektórzy są   równiejsi” ? Korzystając z naszych cytatów filmowych, przyszło mi na myśl znane powiedzenie  ” sąd, sądem ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie” Gdy to mówi aktorka – możemy się śmiać nawet do łez, ale gdy to mówią rządzący to zostają tylko łzy.

Piękny wielowątkowy wykład, dający dużo  do  myślenia i pozwalający choć trochę  zrozumieć złożoną rzeczywistość naszych czasów.

Prosimy o więcej…..

Opr. i tekst JF