Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2024r.-2025r.

Zadanie publiczne pn. CUS-2 Prowadzenie Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej 2024-2025″ pod tytułem W MCAS-ie łączymy ludzi i pokolenia jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na zajęcia mające na celu poprawę sprawności fizycznej, które poprowadzi Pani dr Beata Nowak. Zajęcia odbywać się będą w Budynku Wydziału Ochrony Zdrowia (G), III piętro, sala 313 według poniższego harmonogramu.

Zapisy na zajęcia od dnia 15 lipca 2024 r. w godzinach 10.00 – 13.00.
Budynek Główny Uczelni (A) parter, sala 025

TERMINY ZAJĘĆ
2 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
6 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
9 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
13 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
20 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
23 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
27 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
30 sierpnia 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
3 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
13 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
17 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
20 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
24 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
26 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30
30 września 2024 r.
Pilates od 8.30 do 9.30
Fitness od 9.30 do 10.30

——————————————————————————————
Szanowni Państwo,
W związku z przyznaną dotacją na realizację zadania publicznego pn. CUS-2 Prowadzenie Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej 2024-2025″ pod tytułem W MCAS-ie łączymy ludzi i pokolenia, które jest współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa zapraszamy Seniorów z Rady Osiedla nr 1 „Starówka”, Rady Osiedla nr 2 „Strusina” oraz rady Osiedla nr 4 „Grabówka” do udziału w zajęciach oferowanych przez MCAS, w tym min. :
– w wykładach, kampanii społecznej, spotkaniu integracyjnym z dziećmi,
– w w spektaklu teatralnym i trzech seansach filmowych,
– w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną, w tym Fitness i Pilates,
– w pieszych wędrówkach krajoznawczych Grupy”Łaziki” i Grupy „Trampy”,
– we wspólnych wyjazdach integracyjnych (Wyjazd do Krakowa i zwiedzanie multimedialnej wystawy „Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo.” oraz wyjazd do Bochni do Muzeum „Niezwykły świat przyrody”, Muzeum Motyli, Brzesko – Pałac Goetzów, Muzeum Browar),
– w biesiadzie integracyjnej,
– w warsztatach fotograficznych pt. „Oko Seniora nigdy nie śpi”,
– w Dniu Tarnowskiego Seniora (DTS),
– w spotkaniach tematycznych w Klubie Seniora „Aktywni”
i w wielu innych wydarzeniach oferowanych w ramach zadania publicznego pn. CUS-2 Prowadzenie Międzyosiedlowego Centrum Aktywności Senioralnej 2024-2025″ pod tytułem W MCAS-ie łączymy ludzi i pokolenia,

Aby uczestniczyć w powyższych wydarzeniach należy uzupełnić i złożyć Deklarację Uczestnictwa.
Można to zrobić w:

    Biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Tarnowskiej
    w środy od godziny 11.00 do godziny 14.30, pok. 100, budynek biblioteczny
    Klubie Seniora (Multimedialne Centrum Artystyczne, ul Wałowa 25)
    w poniedziałki od godziny 11.30 do godziny 14.30,
    w środy od godziny 10.30 do godziny 13.30,

Zapraszamy