Rada słuchaczy

W dniu 30 marca 2022 r. odbyło się Zebranie Wyborcze Rady Słuchaczy. W wyborach do Rady Słuchaczy wzięło udział 82 osoby. W wyniku wyborów powołana została 5 osobowa Rada Słuchaczy naszego UTW, w której skład wchodzą:

Starosta Rady Słuchaczy  –  Irena Pękala

Członkowie Rady Słuchaczy: Czarnik Anna, Jabłecka Mariola, Kluzik Teresa i Marzec Urszula.