Walne Zebranie UTW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 23 MAJA 2024r.

REGULAMIN

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW UTW

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

ZASADY WPŁAT

ZASADY WPŁAT

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 22 LISTOPADA 2023r.

Uchwała zarządu UTW

UCHWAŁA NR 12

Propozycja porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 22 LISTOPADA 2023

Propozycja Uchwały w sprawie zmian w statucie UTW:

UCHWAŁA NR 5

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW w TARNOWIE – 4 PAŹDZIERNIKA 2023r.

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZLONKOW

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 4PAZDZIERNIKA 2023

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA-poprawki do statutu

Zarząd UTW zamieszcza podstawowe materiały związane z Walnym Zebraniem Członków:

REGULAMIN WALNEG ZEBRANIA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW

STATUT UTW 2023

PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA CZ. II

2022r. realizowaliśmy 4 projekty, które zostały rozliczone przez organizatorów, przez co rozumiemy, że UTW nie ma żadnych zobowiązań z tego tytułu.

Finanse poza projektami wyglądały następująco:

 

PRZYCHODY
Składki członkowskie i „czesne” 28151,00
Wpłaty  członków UTW na wycieczki i inne zajęcia np. basen itp 75130,00
RAZEM 103281,00

 

KOSZTY
Koszty ogólnoekonomiczne Zarządu 14951,29
Realizacja płatnych wycieczek i innych zajęć 74545,61
RAZEM 89496,90

Kwota, która została, przeznaczona jest do realizacji zadań w 2023r. i wynosi: 13784,10 zł

 Zmiany w statucie powinny zwiększyć liczbę członków zwyczajnych UTW, co przybliży nas do normalnego stanu prawnego wymaganego od stowarzyszeń.

 Wyjaśnienie:

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ANS w Tarnowie działa w formule prawnej stowarzyszenia. Nie ma osobno uniwersytetu i osobno stowarzyszenia. To jest jedna i ta sama organizacja. Nie wracając do poprzednich lat, zwracamy się z prośbą do wszystkich członków wspierających aby jeżeli chcą uczestniczyć w pełni działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku – podjęli decyzję o zmianie swojego statusu na członka zwyczajnego. Poza jednorazową opłatą wpisową 20 zł, opłata roczna jest taka sama jak członka wspierającego! Wszystkich potrzebnych informacji udziela Biuro UTW.

  1. UTW potrzebuje pilnie osób, które mogłyby pomóc w pisaniu projektów jak też takich osób, które jako koordynatorzy nowych projektów pomogą realizować wygrane projekty za określonym wynagrodzeniem..

Wyjaśnienie:

Składki członkowskie i „czesne” nie są w stanie „utrzymać” Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jedyną możliwością jest korzystanie z licznych „grantów” jak też większych projektów, które tematycznie związane są z seniorami. Ofert jest dużo, ale trzeba je opracować  na tyle interesująco aby mogły skutecznie rywalizować  z innymi w konkursie. Pomocne mogą być także tu nasze dzieci czy nawet wnuki. Dopuszczamy także taką możliwość aby autor wygranego projektu otrzymywał za to określoną gratyfikację finansową.

  1. Jako UTW mamy wiele dokonań wynikających z naszej działalności. Zamierzamy mocniej przedstawiać Uniwersytet i jego możliwości we wszystkich dostępnych środkach medialnych.

 Walne Zebranie Członków zobowiązało zarząd do pełnej weryfikacji członków naszej organizacji do 30 czerwca 2023r.

Wyjaśnienie:

Zarząd opracował listy członków zwyczajnych i wspierających w formule „słuchacza” oraz wszystkie  zaległości niektórych osób, łącznie z listą członków do skreślenia ze względu długotrwałe (powyżej 6 miesięcy)  nie opłacanie składek. Każdy członek UTW otrzymał, lub otrzyma aktualną legitymację naszej organizacji, która będzie podstawą do uczestnictwa  w działalności UTW i niektórych projektach.

  1. Zachęcamy do zapisywania się ze względu na swoje zainteresowania do
  •  Grupy plastycznej „VENA”
  • Grupy Teatralnej Kabaret „PIN”
  • Zespół Wokalny „FERMATA”
  • Grupa turystyczna „TRAMPY”
  • Grupa turystyczna „ŁAZIKI”

Zapisy chętnych i informacje na ten temat w Biurze.(budynek „B” pokój nr