Rada programowa

Zarząd Stowarzyszenia UTW na  posiedzeniu Zarządu w dniu 14 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr 11/Z/2021 zatwierdził nowy skład Członków Rady Programowej Stowarzyszenia UTW.

W dniu  7 kwietnia 2022 r. odbyło się  posiedzenie Rady Programowej, której członkowie przyjęli następujące funkcje:

* Przewodnicząca – Krystyna Latała

* Wiceprzewodniczący –   Stanisław Sorys

* Sekretarz  –  Magdalena Siedlik

* Członkowie: Małgorzata Kołpa

                        Dorota Krakowska

                        Lidia Jaźwińska

                        Elżbieta Pecka

                        Jerzy Feret

                        Marek Smoła

                        Andrzej Szpunar

—————————————————————————————————————————-