Wycieczki krajowe

Harmonogram wycieczek krajowych 2019/2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie .

 

 

 

     ŁOMŻA – DROZDOWO – GRODNO – NOWOGRÓDEK – JEZIORO ŚWITEŹ – ZAOSIE – BARANOWICZE – MIR – NIEŚWIEŻ – RÓŻANY – KOSÓW POLESKI – WASILKÓW
20.09 – 25.09.2020
Dzień 1 20.09.2020 Bezpośredni przejazd do Łomży i spotkanie z przewodnikiem około
godziny 12:00, zwiedzanie miasta, w programie m.in.: katedra św. Michała Archanioła i Jana
Chrzciciela, rynek, ławeczka pierwszej Łomżynianki, czyli Hanki Bielickiej, czas wolny.
Przejazd do Drozdowa i zwiedzanie Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich. Przejazd do
hotelu w okolicach Białegostoku. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 21.09.2020 Śniadanie, pakowanie bagaży. Wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy
polsko-białoruskiej przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi. Przyjazd do
Grodna, zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem – Kościół Farny pw. świętego
Franciszka Ksawerego, zamek dolny i górny Stefana Batorego, zabytkowa synagoga, inne
zabytki centrum miasta, Muzeum, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, cmentarz polski z
grobami żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej z 1920r, jedyny na Białorusi pomnik katyński
na cmentarzu wojskowym, cerkiew kołożska z XII w, sobór grodzieński, inne zabytki miasta.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 22.09.2020 Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Nowogródka, zwiedzanie z
polskojęzycznym przewodnikiem, w programie: Muzeum, kopiec i pomnik Adama
Mickiewicza, kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego – miejscu chrztu Adama Mickiewicza
oraz ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską, ruiny średniowiecznego zamku,
pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jezioro Świteź – krótki pobyt nad jeziorem
znanym z ballad Adama Mickiewicza Zaosie – zwiedzanie rodzinnego dworku rodziny
Mickiewiczów. Przejazd do Baranowicz, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 23.09.2020 Śniadanie. Przyjazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów.
Zwiedzanie zamku Radziwiłłów oraz kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach
grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Ratusz,
Brama Słucka. Przejazd do Mira, zwiedzanie zabytkowego zespołu parkowo-zamkowego
Radziwiłłów z XVI wieku. Zamek w Mirze jest jednym z nielicznych zachowanych kompleksów
zamkowych na Białorusi które zostały zaliczone do zabytków kultury światowej przez
UNESCO. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 24.09.2020 Śniadanie, wykwaterowanie. Kosów Poleski – zwiedzanie
odrestaurowanego rodzinnego Dworku T. Kościuszki, obecnie muzeum jego pamięci, Pałac
Pusłowskich, Różany – ruiny pałacu Sapiehów – jednego z największych pałaców na kresach
wschodnich, zwiedzanie Muzeum w odbudowanej części pałacu. Wyjazd do Polski.
Przekroczenie granicy białorusko-polskiej przez przejście graniczne Bierestowica –
Bobrowniki. Przyjazd do Białegostoku w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu w
okolicach Białegostoku, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6 25.09.2020 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wasilkowa i
zwiedzanie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w
drogę powrotną do domu.
Cena: 1200 PLN/ za 1 osobę przy minimum 45 osobach płacących
Świadczenia:
– 2 noclegi ze śniadaniami w pokojach 2-osobowych w hotelu w okolicach Białegostoku,
– 3 noclegi ze śniadaniami w pokojach 2-osobowych na Białorusi,
– 5 obiadokolacji,
– koszt grupowej turystycznej wizy białoruskiej oraz obsługi wizowej,
– organizacja wizy indywidualnej dla kierowcy,
– opieka pilota ze znajomością trasy i jęz. rosyjskiego,
– ubezpieczenie NNW na sumę 2.000 EURO/os oraz KL na sumę 10.000 EURO/os na czas
pobytu na Białorusi,
– usługi przewodników terenowych, a na terenie Białorusi w języku polskim,
– rezerwacje oraz koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzeum Przyrody – Dwór
Lutosławskich w Drozdowie, Muzeum E. Orzeszkowej w Grodnie, Muzea A. Mickiewicza w
Nowogródku i Zaosiu, zamek w Mirze, zamek Radziwiłłów w Nieświeżu, zamek Sapiehów w
Różanach, Muzeum T. Kościuszki w Kosowie Poleskim, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej).
Prosimy o zabranie legitymacji emeryta/rencisty uprawniających do zakupu ulgowych
biletów dla grupy.
Fakultatywnie w dniu 21.09.2020 polecamy w godzinach wieczornych organizację kolacji
integracyjnej w plenerze przy ognisku i muzyce na żywo w Ośrodku „PRIWAŁ” pod Grodnem.
Ośrodek jest pięknie położony nad rzeką Niemen. Do dyspozycji grupy wiaty, miejsce
ogniskowe. Dopłata 90 PLN od 1 osoby

L.p. Data Trasa
1. 15 X 2019r. Sanok

1. Muzeum Budownictwa Ludowego.

2. Muzeum Historyczne z kolekcją ikon i obrazami Zdzisława Beksińskiego .

2. 12 XI 2019r. Tarnowskie Góry

1. Muzeum Miejskie.

2. Zamek w Starych Tarnowicach.

3. 10 XII 2019r.  Katowice
4.  14 I 2020r. Pilzno:

1. Muzeum Lalek.

2. Muzeum Regionalne.

3. Kościół Karmelitów.

5.  18 II 2020r.  1. Kurozwęki – pałac.

 2. Szydłów.

6. 17 III 2020r.  Bielsko – Biała
7.  21 IV 2020r. 1. Krzemionki Opatowskie – kopalnia krzemienia pasiastego

2. Bałtów – Park Jurajski

 

8. 19-22 V 2020r.

 

Trójmiasto
9. 23 VI 2020r.

 

1. Wiślica

2. Pińczów

3. Ogród na Rozstajach.

10. 21 VII 2020r. 1. Kalwaria Zebrzydowska

2. Stryszów

3. Lanckorona

11. 25 VIII 2020 r. 1. Iwonicz Zdrój

2. Rymanów Zdrój

12. 22-23 IX 2020r. 1. Opole

2. Brzeg

3. Nysa