Zarząd

W dniu 26 października 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Wybrany został nowy Zarząd, którego Uchwałą Nr 1/Z/10/2021 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu uchwalono funkcje poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie:

* Prezes – Stanisław Wiatr

* Wiceprezes – Jerzy Feret

* Wiceprezes – Barbara Jarocka

* Wiceprezes – Teresa Rakocińska

* Sekretarz  – Bogusława Fedorowicz-Pis

* Skarbnik – Danuta Sitko

————————————————————————————————————————-

 

W dniu 25 września br odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Zostało ono zwołane w związku z rezygnacją z udziału w pracy Zarządu następujących Członków Zarzadu ;
  •  Prezes Marii Kanior
  •  v-ce Prezes Krystyny Latała
  •  sekretarz Teresy Rakocińskiej
W zaistniałej sytuacji , aby nie dezorganizować działalności pracy naszego Uniwersytetu , swoją rezygnację wycował v-ce Prezes  Zarządu Pan Stanisław Wiatr .
Zebrani członkowie Walnego Zebrania podjęli uchwałę o zmiejszeniu liczby Członków Zarządu do czterech Osób .
W składzie Zarządu pozostali :
  • Krystyna Romańska
  • Jolanta Stanienda
  • Jan Starostka
  • Stanisław Wiatr
Zarząd ukonstytuował się w następujacy sposób ;
Prezes Zarządu – Stanisław Wiatr
V-ce Prezes Zarządu – Pani Jolanta Stanienda
V-ce Prezes Zarządu –  Pan Jan Starostka ( będzie nadal pełnił funkcję Skarbnika )
V-ce Prezes Zarządu – Pani Krystyna Romańska ( będzie pelniła funkcję Sekretarza )
Walne zebranie wyraziło ogromną wdzięczość Pani Marii Kanior , za 12 lat wytężonej pracy na rzecz Uniwersytetu .
Obecny kształt i znaczenie naszego Uniwersytetu to w dużej mierze Jej zasługa. Dlatego Walne Zebranie podjęło uchwałę o nadaniu  Jej tytułu Honorowego Prezesa Zarządu .
Uroczystość wręczenia dyplomu i indeksu odbędzie się w najbliższym czasie .
 Stanisław Wiatr
III KADENCJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W TARNOWIE  NA LATA 2017-2021
Maria Kanior prezes
Stanisław Wiatr wiceprezes
Krystyna Latała wiceprezes
Jolanta Stanienda wiceprezes
Krystyna Romańska wiceprezes
Teresa Rakocińska sekretarz
Jan Starostka skarbnik

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia UTW

Od lutego 2018 r. rezygnacja Lidii Jażwińskiej z udziału w Zarządzie UTW . Rolę Sekretarza w Zarządzie pełni obecnie Teresa Rakocińska.

II KADENCJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W TARNOWIE  NA LATA 2013-2017

 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia UTW:

Maria Kanior prezes
Jolanta Stanienda wiceprezes
Jan Marzec wiceprezes
Stanisław Wiatr wiceprezes
Jan Starostka wiceprezes
Elżbieta Lisowska sekretarz
Halina Wójcik skarbnik
I KADENCJA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W TARNOWIE  NA LATA 2008-2013

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia UTW

Maria Kanior prezes
Ludwika Gawron wiceprezes
Jolanta Stanienda wiceprezes
Stanisław Wiatr sekretarz
Halina Wójcik skarbnik

Zarząd pracuje zgodnie z opracowanym planem, a jego członkowie z przydzielonymi zadaniami.

Posiedzenia Zarządu odbywają się 1 x w m-cu.

Od 1.01.2009 do KRS w Krakowie pd nr 0000319957 został wpisany Uniwersytet Trzeciego Wieku przy MWSE w Tarnowie jako Stowarzyszenie uzyskując

NIP: 8733186252
Regon: 120834940

11 marca 2015 r. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie.

11 marca 2015r. – to ważna data w historii naszego UTW. Niemal „ w samo południe” w Sali Senackiej nastąpiło podpisanie przez Rektora PWSZ – prof. dr hab. Stanisława Komornickiego i Prezes mgr Marię Kanior reprezentującą Uniwersytet Trzeciego Wieku – Porozumienia dotyczącego rozpoczęcia współpracy i warunków udostępnienia pomieszczeń naszemu Uniwersytetowi. W tej podniosłej chwili udział wzięli: Dorota Krakowska –z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa, Krystyna Latała–Pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury. Natomiast UTW reprezentowali Ludwika Gawron – Starosta Rady Słuchaczy oraz Halina Wójcik i Stanisław Wiatr. W trakcie konferencji prasowej zarówno Rektor PWSZ jak i Prezes UTW zapewniali, że współpraca tych instytucji przyczyni się do podniesienia i uatrakcyjnienia zajęć dla Seniorów UTW. Redaktorzy tarnowskich mediów uzyskali informację o działalności największego w Małopolsce UTW – liczącego ponad 600 słuchaczy, który od 2006 roku działał przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Zadania UTW są realizowane poprzez wykłady i seminaria z różnych dziedzin , warsztaty, kursy językowe i komputerowe, działalność na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia, aktywizację kulturalną, wycieczki piesze i autokarowe. Dotychczasowa, szeroka działalność programowa była możliwa dzięki wsparciu i harmonijnej współpracy z MWSE a także ODN, Muzeum, Teatrem, ZSO i T im. J.Szczepanika i innych placówek z obszaru oświaty i kultury.

W auli PWSZ zebrali się zaproszeni Goście: prof. dr hab. Stanisław Komornicki, prorektor dr Józef Węglarz, z-ca Prezydenta Miasta Tarnowa Dorota Krakowska, pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury Krystyna Latała, wykładowcy UTW prof. Kazimierz Banek, dr Jan Hebda, dr Andrzej Gerlach, dr Marek Smoła. Przybyli również przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych: Dyrektor ODN Tadeusz Szczeklik i Dyrektor Muzeum Okręgowego Andrzej Szpunar. Na dzisiejszą uroczystość przybyli niemal wszyscy słuchacze. Oczywiście liczba chętnych do wysłuchania wykładu inauguracyjnego – Rektora Uczelni – przerosła ilość miejsc auli, to jednak nikt nie protestował iż musi skorzystać z „ dostawek”.

„ Gladiator z plastikowym mieczem?” – to tytuł tego wykładu. Należy nadmienić, że Rektor to również zapalony wioślarz i aktualnie międzynarodowy sędzia tej dyscypliny sportu. Jako naukowiec jest profesorem AGH w Krakowie a jego specjalizacją jest inżynieria materiałowa, która zatacza coraz szersze kręgi we współczesnym sporcie. Wykład zaciekawił nie tylko fanów sportu, ale wszystkich słuchaczy, ponieważ wielu z nas zadaje sobie pytanie: „czy gdy użyje się kompozytów- materiałów złożonych z kilku innych materiałów prostych – to osiągnie się lepsze wyniki?”

Dzisiejsza uroczystość otworzyła przed naszym Uniwersytetem nowy etap. To nie tylko zmiana siedziby, ale liczymy, że to dalszy dynamiczny rozwój. Jesteśmy przekonani, że „owe otwarcie” Uniwersytetu to szansa na realizację licznych projektów we współpracy ze studentami, pracownikami naukowymi i dydaktycznymi PWSZ. Społeczność UTW z wielkim entuzjazmem przygotowuje się do nowych wspólnych działań w ramach współpracy międzypokoleniowej w aspekcie wydarzeń społecznych i artystycznych.