Grupa plastyczna Vena

Trwają zajęcia warsztatowe grupy malarskiej VENA, które odbywają się  w ramach zadania publicznego pt. „Seniorzy  w kulturze i dla kultury”. Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa. Warsztaty prowadzi dr Roman Fleszar.

Warsztaty rozpoczęły się  15 października 2022 r. i będą trwały do 19 listopada 2022 r.  w cyklu 5 spotkań. Do stałej grupy uczestników dołączyły 3 nowe uczestniczki.

Warsztaty obejmują zagadnienia związane z umiejętnością rysowania i malowania portretu różnymi technikami artystycznymi i odbywają się kolejno wg tematyki przygotowanej przez prowadzącego warsztaty dr Romana Fleszara:

1.Wykład z morfopsychologii  /budowa twarzy i jej psychologia/ a także o kompozycji w obrazie.

Temat ćwiczeń:

– rysunek fragmentów twarzy/ oko, podstawa nosa, usta, ucho, fragment włosów, szyja/

– technika: rysunek ołówkiem

Zajęcia odbyły się 15.10.2022r.

2.Wykład poszerzony z morfopsychologii, proporcje w portrecie.

Temat ćwiczenia:

-rysunek portretu dwóch różnych układów twarzy.

– technika: węgiel

Zajęcia odbyły się 22.10.2022r.

3.Wykład poszerzony z morfopsychologii, światło w portrecie.

Temat ćwiczenia:

-studium portretowe twarzy.

– technika: szary papier, węgiel i biała pastel.

Zajęcia odbędą się 05.11.2022r.

4.Wykład poszerzony z morfopsychologii, kolor w portrecie/ paleta Zorna /.

Temat ćwiczenia:

-studium portretowe twarzy.

– technika: płótno, akryl.

Zajęcia odbędą się 12.11.2022r.

5.Wykład poszerzony z morfopsychologii, dominanty optyczne w portrecie/ paleta Zorna /.

Temat ćwiczenia:

-kontynuacja studium portretowego twarzy.

– technika: płótno, akryl.

Zajęcia odbędą się 19.11.2022r.

Prace wykonane przez uczestników grupy malarskiej VENA zostaną zaprezentowana na wystawie malarskiej, której wernisaż przewidziany jest po zakończeniu warsztatów.

 

Koordynator Bogusława Fedorowicz – Pis

—————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobiegają końca warsztaty malarskie grupy VENA , które są jednym z zadań projektowych pod nazwą Aktywny Senior. Realizowane w dniach  od 02.03 – 30.03.2022 r

Prowadzący mgr Roman Fleszar przygotowuje z uczestnikami warsztatów prace malarskie: martwa natura rysunek  ołówkiem oraz pełna gama kolorystyczna w malarstwie martwej natury. Wykonane obrazy  będę prezentowane na wystawie prac malarskich w Multimedialnym Centrum Artystycznym – Galeria sztuki w Tarnowie w miesiącu kwietniu.

„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Koordynator Marta Garwol

W dniu 21.09.2021 zakończyły się warsztaty grupy plastycznej VENA realizowane  z projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Aktywny Senior  pod nazwą „Z radością odkrywamy świat na nowo” .

Plenerowe Malowanie – Warsztaty Artystyczne Uniwersytet III wieku.

Warsztaty artystyczne Plenerowe Malowanie odbyło się w cyklu 4 spotkań.

Dzień pierwszy . Zajęcia rozpoczęły się wykładem w którym omówione zostały zagadnienia z kompozycji, perspektywy powietrznej a także wieloma zagadnieniami związanymi z pracą w plenerze. Po wykładzie studenci III wieku udali się do Parku Strzeleckiego w Tarnowie, gdzie dokonali wyboru miejsca i rozpoczęli pracę w plenerze od szkiców rysunkowych.

Dzień drugi. Omówienie różnych technik malarskich a także dominant kolorystycznych. Praca w plenerze była kontynuacją zebranych doświadczeń z dnia pierwszego i rozpoczęciem prac malarskich.

Dzień trzeci. Wykład o tajnikach pracy w plenerze i kontynuacja zaczętych obrazów. Osoby, które pracowały w technice akwarelowej rozpoczęły nowe obrazy.

Dzień czwarty. Praca w pracowni nad wykończeniem zaczętych obrazów poprzedzona wykładem o kolejności budowania obrazów i etapie końcowym.

Podsumowanie:

Studenci III wieku poprzez prace w plenerze mogli bezpośrednio doświadczyć różnicy pracy w pracowni a bezpośrednim kontaktem z naturą.

To doświadczenie będzie owocowało w pracach z dokumentacji zdjęciowej lub wyobraźni. Dzięki warsztatom Plenerowego Malowania osoby biorące w nim udział nie będą miały w przyszłości problemów w samodzielnej pracy w plenerze jak i ukończeniem swoich obrazów.

Tekst Roman Fleszar

Fotorelacja w zakładce galeria.

Koordynator Marta Garwol

„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

Wrześniowe  zajęcia plenerowe  Grupy plastycznej Vena odbyły się w Parku Strzeleckim. Każdy plener rozpoczynał się wykładem Pana dr Romana Fleszara . Tematem zajęć był pejzaż , jego elementy budowy i interpretacja wibracji koloru światłem.

W pierwszym dniu tj. 10.09. panie malowały fontannę pod czujnym okiem Pana profesora.  Na zakończenie zajęć grupa odwiedziła wystawę w BWA.

Dnia 14.09. dokonano analizy prac pejzażowych ” fontanny” w technice  akrylowej, akwarelowej i pasteli.  Resztę  czasu spędzono  w Parku Strzeleckim na wybraniu nowego obiektu do malowania z zastosowaniem uwag udzielonych przez Pana profesora.  Panie ustawiwszy  się  do wybranych przez siebie obiektów do malowania z zapałem szkicowały lub bezpośrednio kolorem malowały obrazki. Wybierane były mieniące się zielenią drzewa, krzewy oraz latarnie i studnia.

W dniu 17.09.i 21.09 zajęcia prowadzono w sali plastycznej PWSZ.  Omówiono szkice i malunki z pleneru oraz obrazy dostarczone przez panie do oceny. Po prezentacji , wykańczano plenerowe obrazki lub szkicowano i malowano martwe natury przygotowane przez  Pana profesora.

Wszystkie uczestniczki plenerowych zajęć składają podziękowania za umożliwienie uczestnictwa w zajęciach plenerowych.

Dr R. Fleszar dziękujemy za prowadzenie zajęć oraz przekazanie nam fachowej wiedzy.

                                                                                                        Maria Olszówka

 

Rozpoczynamy kolejne zadanie z projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Aktywny Senior pod nazwą „Z radością odkrywamy świat na nowo”  – warsztaty malarskie grupy plastycznej VENA.

Pierwsze warsztaty w dniu 10.09.2021 godzina 10-ta /piątek/ 4 godziny, oraz w dniu 14.09.2021  godzina 10-ta /wtorek/ 3,5 godziny odbędą się w plenerze w Parku Strzeleckim. Uczestnicy warsztatów spotykają się w PWSZ  budynek A sala 105 i razem wspólnie pod kierownictwem dr Romana Fleszara przemieszczają się do Parku.

Kolejne warsztaty w dniu 17.09.2021 godzina 10-ta /piątek/ 3,5 godziny oraz w dniu 21.09.2021 godzina 10-ta /wtorek/ 4 godziny odbędą się w PWSZ  budynek A sala 105

Zapraszamy chętnych nowych Słuchaczy !

Skład grupy tworczej Vena – Kluzik Teresa, Guzek Maria, Frej Wanda, Kordela Anna, Ziomek Krystyna, Hoffman Agata, Piwowarczyk Janina, Olszówka Maria, Świątek Zofia, Śliwa Barbara, Nytko Józefa, Urbańczyk Maria, Rec Maria, Piwowarczyk Kazimierz.

 

Koordynator projektu Marta Garwol

„Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

 

Warsztaty malarskie Zespołu twórczego VENA rozpoczynamy w dniu 07.10.2020 godz. 12.00 – 15.00

kolejne 14.10.2020 godz.10.00 – 13.00

budynek A sala 105

Uprzejmie informujemy, że grupa malarska Vena realizuje od września warsztaty malarskie w plenerze.

02.09.2020/środa/  – godzina 10.00 – Bazylika Katedralna- fotorelacja w galerii

03.09.2020 /czwartek/ – godzina 10.00 – Park Strzelecki- fotorelacja w galerii

Prodzadzący warsztaty Roman Fleszar

Materiały niezbędne na warsztaty do uzgodnienia w grupie.

Zadanie publiczne pn „Z radością odkrywamy świat na nowo” Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

Koordynator Marta Garwol

Na zajęciach plastycznych w dniu 11.12.2019r. panie z grupy malarskiej Vena zakończyły malowanie portretu. Modelem był mąż koleżnki pan K.Piwowarczyk.
Nauki portretowania odbywały się w trzech etapach malowania, zgodnie ze
sztuką i techniką malarską oraz przekazaną wiedzą naszego opiekuna dr R.Fleszar.
tekst i zdjęcia – M.Olszówka

Grupa malarska VENA dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zaprezentowania wernisażu wystawy prac malarskich naszej grupy w dniu 28.11.2019 r w Galerii Hortar w Tarnowie.
Szczególne podziękowania dla właścicieli Hortaru za udostępnienie Galerii. Podziękowania za oprawę artystyczną zespołowi muzycznemu „Szpetni”. Dziękujemy również za przybycie na wernisaż władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, UTW oraz wszystkim gościom i przyjaciołom.
21.11.2019 r. grupa plastyczna Vena zajmowała się rysowaniem portretu światłem.
Zajęcia zostały poprzedzone wykładem Pana dr. Romana Fleszara, który przedstawił sposób w jaki należy malować portret. Zwrócił uwagę aby przeprowadzić analizę twarzy oddając coś głębszego a nie powierzchowność. Światło z bielą ma świecić a nie leżeć. Zostały podane przykłady malarzy, którzy malowali światłem. Po teorii, praktyczne zajęcia – rysowanie portretu.
zdjęcia  J.Nytko
tekst    M.Olszówka

Prowadzący dr Roman Fleszar

Każda środa miesiąca godz. 11.00 sala 105 budynek A

Grupa plastyczna Vena w dniu 16.10. br. rozpoczęła zajęcia plastyczne prowadzone przez dr Romana Fleszara. W dyskusji wyłoniły się tematy różnych form plastycznych oraz nowe tematy, które zostały włączone do planu zajęć. Do grupy zapisały się trzy osoby. Witamy w grupie. Powodzenia.
Maria Olszówka