Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STOWARZYSZENIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UTW w TARNOWIE-ANS

REGULAMIN ZARZĄDU UTW

REGULAMIN ZARZĄDU UTW w Tarnowie-ANS

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIYJNEJ UTW – ANS

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO-ANS

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ-ANS

REGULAMIN RADY SŁUCHACZY

REGULAMIN RADY SŁUCHACZY W TARNOWIE-ANS

REGULAMIN WYCIECZEK

REGULAMIN WYCIECZEK UTW 2022r.

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZLONKOW