Walne zebranie członków UTW w Tarnowie

Walne zebranie członków UTW w Tarnowie
CategoriesAktualności

W dniu 4 października 2023r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ANS w Tarnowie.

Zgodnie z materiałami  i porządkiem obrad przygotowanymi przez Zarząd – głównym zagadnieniem była zmiana statutu Stowarzyszenia związana ze zmianą nazwy Akademii Nauk Stosowanych  na Akademię Tarnowską. Nazwa uczelni występuje w naszym statucie a jego zmiany może dokonać tylko Walne zebranie.

Statut zmieniony przez walne zebranie członków jest już na stronie UTW w Tarnowie. Ostatecznie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KRS.

W zebraniu uczestniczyło 29 członków zwyczajnych i honorowych z 52 uprawnionych osób, co stanowi kworum zgodnie z § 24 Statutu.

W części wnioskowej przedstawiony został projekt uchwały zarządu UTW dotyczący unormowania zasad i procedur występujących w prowadzeniu  projektów,  które są niezwykle ważnym elementem zdobywania środków finansowych potrzebnych do realizacji zadań statutowych Uniwersytetu. Po dyskusji przyjęto inicjatywę uchwały jako potrzebnej i ważnej w pracy zarządu oraz sformułowano wniosek aby w formie konsultacji dopracowano zapisy  dotyczące nietypowych projektów typu MCAS, w których beneficjentami mogą być nie tylko członkowie UTW ale także inne  grupy społeczne.

Na tym Walne zebranie zakończono.

Opr. JF