Zaproszenie do uczestnictwa w MCAS – zapisy

CategoriesAktualności

Zadanie publiczne pod nazwą Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2021, pod tytułem „UTW (Uniwersalizm, Temperament, Wiedza) dla seniora w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”opracowane zostało  przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zadanie to realizowane będzie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa, a jego całkowity koszt wynosi 130 tysięcy złotych.

W programie zadania publicznego, które finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa znaleźć można min. wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, debataseniorów ze studentami, kampanie społeczne, sesje coachingowe, warsztaty kulinarne, językowe czy informatyczne, zajęcia na basenie, fitness, pilates, spektakle teatralne i seanse filmowe oraz comiesięczne planszomanie odbywające się w Klubie Seniora.

Klub Seniora swoją siedzibę ma w PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej, ul. Żydowska 20 i zaprasza zainteresowanych w każdy poniedziałek  w godz. od 14.00 do 17.00, środę i piątek w godz. od 11.00 do 14.00.

Na te wszystkie wydarzenia zaproszeni sąSeniorzy 55+ z Miasta Tarnowa,a w szczególności z Rady Osiedla nr 1 „Starówka”, Rady Osiedla  nr 2  „Strusina” i Rady Osiedla nr 4 „Grabówka”.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników.  

Aby zapisać się na zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach Międzyosiedlowego Centrum Aktywności senioralnej MCAS należy uzupełnić Deklarację udziału, którą można pobrać w biurze Stowarzyszenia. Biuro czynne jest w każdy wtorek, w godzinach od 11.00 – 13.00 (Budynek Biblioteczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, sala 100, I piętro).

Deklaracje uczestnictwa w MCAS przyjmowane są również w Klubie Seniora przy ul. Żydowska 20 w godzinach otwarcia Klubu tj. w poniedziałki  w godz. od 14.00 do 17.00 oraz środy i piątki  w godz. od 11.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 631 66 80,  602 156 988.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na https://utw.pwsztar.edu.pl/