Zadanie publiczne „Seniorzy w kulturze i dla kultury”

CategoriesAktualności

Rozpoczynamy realizację zadania publicznego pod tytułem „Seniorzy  w kulturze i dla kultury”, który to projekt adresowany jest do słuchaczy naszego Uniwersytetu.

Planowane zadania mają na celu wsparcie działalności trzech grup artystycznych funkcjonujących twórczo w ramach UTW, udzielających się publicznie i widocznych  w przestrzeni kulturowej naszego miasta.

Są nimi : Zespół wokalny FERMATA, Grupa teatralna kabaret PIN i Grupa plastyczna VENA.

W ramach realizowanego zadania publicznego  w grupach artystycznych prowadzone będą warsztaty przygotowujące do występów artystycznych  FERMATY i PIN-u  oraz wernisażu  grupy  VENA, prezentowanych nie tylko dla słuchaczy UTW ale również szerszego grona seniorów.

* Warsztaty grupy wokalnej FERMATA odbywać się w dniach:

–  20, 22 i 27 września br

– 6, 7 i 8 października br

w budynku B sala 025 od godziny 16.00

Warsztaty poprowadzą Kierownik  artystyczny Krystyna Romańska Kapek oraz kierownik muzyczny Filip Kot.

* Warsztaty grupy teatralnej kabaret PIN oraz grupy plastycznej VENA rozpoczną się w miesiącu październiku br.,  o czym poinformujemy na naszej stronie w terminie późniejszym.

Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa.