Wykład 28.10.2020 – Mieczysław Czosnyka

CategoriesAktualności

Wykład 28.10.2020 – prowadzi Mieczysław Czosnyka

Habichtowie – z Hesji do Gdowa, czyli jak nieopodal Tarnowa odnaleźć

XIX-wieczne klimaty

Zadanie publiczne „Z radością odkrywamy świat na nowo” 

Koordynator zadania Marta Garwol