Seminarium 27.10.2020 – Stanisław Ligęza

CategoriesAktualności

Wykład seminaryjny – 27.10.2020 

Część I: Lwów. Dzieje i zabytki miasta.

Od grodu książęcego do miasta królewskiego – Stanisław Ligęza

/obejmuje historię i zabytki Lwowa od czasów Grodów Czerwieńskich do roku 1772 /

Zadanie publiczne „Z radością odkrywamy świat na nowo” 

Koordynator zadania Marta Garwol