Wycieczka na Węgry

CategoriesAktualności

Informujemy, iż w związku ze zmianą cen paliw oraz kursu EURO odpłatność za wycieczkę na Węgry wzrasta o 30 zł. Aktualna  kwota to 920 – zł.

Bardzo proszę o wpłatę drugiej raty w nowej kwocie tj. 620 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2022 r. na rachunek bankowy: 24 1140 2004 0000 3902 8127 9508.

W przypadku braku możliwości wykonania przelewu wpłaty można dokonać w sekretariacie UTW we wtorki w godz. od 12.30 do 14.30 oraz w środy w godz. od 11.00 do 13.30.

Osobom, które zgłoszą rezygnację z wycieczki, w przypadku braku chętnych na ich miejsce, zostanie potrącona kwota 45- zł z tytułu dokonanej, wymaganej zaliczki na poczet realizacji wycieczki.