Senior Roku z Tarnowa

CategoriesAktualności

Z ogromną radością przekazujemy tą doniosłą wiadomość, iż decyzją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, tytuł Seniora Roku w XIV Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem, otrzymał Prezes naszego Stowarzyszenia UTW Pan Stanisław Wiatr.

Jest to pierwszy w skali kraju konkurs, który promuje i nagradza aktywnych seniorów, którzy bez względu na wiek i niedogodności realizują swoje pasje, aktywnie działają w środowisku senioralnym na rzecz rozwoju kultury oraz pomagają innym w swojej lokalnej społeczności.

W imieniu Zarządu oraz społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku składamy Panu Prezesowi – SENIOROWI ROKU – serdeczne gratulacje.