SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UTW