WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – PODSUMOWANIE CZ.II

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – PODSUMOWANIE CZ.II
CategoriesAktualności

Na stronie UTW z zakładce ZARZĄD-WALNE ZEBRANIE  znajduje się sprawozdanie merytoryczne z działalności UTW za 2022r. oraz Statut  UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU po ostatnich poprawkach zatwierdzonych na Walnym zebraniu.

W 2022r. realizowaliśmy 4 projekty, które zostały rozliczone przez organizatorów, przez co rozumiemy, że UTW nie ma żadnych zobowiązań z tego tytułu.

Finanse poza projektami wyglądały następująco:

PRZYCHODY
Składki członkowskie i „czesne” 28151,00
Wpłaty  członków UTW na wycieczki i inne zajęcia np. basen itp 75130,00
RAZEM 103281,00

 

KOSZTY
Koszty ogólnoekonomiczne Zarządu 14951,29
Realizacja płatnych wycieczek i innych zajęć 74545,61
RAZEM 89496,90

Kwota, która została, przeznaczona jest do realizacji zadań w 2023r. i wynosi: 13784,10 zł

WNIOSKI

  1. Zmiany w statucie powinny zwiększyć liczbę członków zwyczajnych UTW, co przybliży nas do normalnego stanu prawnego wymaganego od stowarzyszeń.

Wyjaśnienie:

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ANS w Tarnowie działa w formule prawnej stowarzyszenia. Nie ma osobno uniwersytetu i osobno stowarzyszenia. To jest jedna i ta sama organizacja. Nie wracając do poprzednich lat, zwracamy się z prośbą do wszystkich członków wspierających aby jeżeli chcą uczestniczyć w pełni działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku – podjęli decyzję o zmianie swojego statusu na członka zwyczajnego. Poza jednorazową opłatą wpisową 20 zł, opłata roczna jest taka sama jak członka wspierającego! Wszystkich potrzebnych informacji udziela Biuro UTW.

  1. UTW potrzebuje pilnie osób, które mogłyby pomóc w pisaniu projektów jak też takich osób, które jako koordynatorzy nowych projektów pomogą realizować wygrane projekty za określonym wynagrodzeniem..

Wyjaśnienie:

Składki członkowskie i „czesne” nie są w stanie „utrzymać” Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jedyną możliwością jest korzystanie z licznych „grantów” jak też większych projektów, które tematycznie związane są z seniorami. Ofert jest dużo, ale trzeba je opracować  na tyle interesująco aby mogły skutecznie rywalizować  z innymi w konkursie. Pomocne mogą być także tu nasze dzieci czy nawet wnuki. Dopuszczamy także taką możliwość aby autor wygranego projektu otrzymywał za to określoną gratyfikację finansową.

  1. Jako UTW mamy wiele dokonań wynikających z naszej działalności. Zamierzamy mocniej przedstawiać Uniwersytet i jego możliwości we wszystkich dostępnych środkach medialnych.
  1. Walne Zebranie Członków zobowiązało zarząd do pełnej weryfikacji członków naszej organizacji do 30 czerwca 2023r.

Wyjaśnienie:

Zarząd opracował listy członków zwyczajnych i wspierających w formule „słuchacza” oraz wszystkie  zaległości niektórych osób, łącznie z listą członków do skreślenia ze względu na  długotrwałe (powyżej 6 miesięcy)  nie opłacanie składek. Każdy członek UTW otrzymał, lub otrzyma aktualną legitymację naszej organizacji, która będzie podstawą do uczestnictwa  w działalności UTW i większości projektów.

  1. Zachęcamy do zapisywania się ze względu na swoje zainteresowania do
  • Grupy plastycznej „VENA”
  • Grupy Teatralnej Kabaret „PIN”
  • Zespół Wokalny „FERMATA”
  • Grupa turystyczna „TRAMPY”
  • Grupa turystyczna „ŁAZIKI”

Zapisy chętnych i informacje na ten temat w Biurze.(budynek „B” pokój nr 100)

Opracowanie JF