Uwaga pilne!!!

CategoriesAktualności

Ze względu na okres pandemii SARS-CoV-2 Słuchacze proszeni są o przybycie na wyklady przed samym ich rozpoczęciem.

Do budynku i na salę wykładową będzie możliwość wejścia 5 minut przed wykladem.

Na dzień dzisiejszy  w wykładach uczestniczyć może 147 osób.

Przypominamy o obowiązku noszenie maseczek ochronnych podczas przebywania na korytarzach uczelni.

Bezpośrednio po wejściu do budynków Uczelni należy przeprowadzić dezynfekcję rąk z użyciem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Na salę (wykładową, seminaryjną,) wejść może wyłącznie osoba, która:

  • jest zdrowa, bez objawów choroby sugerujących chorobę zakaźną tj. gorączka
    lub objawy charakterystyczne dla infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszność, katar, ból gardła, utrata węchu i/lub smaku),
  •  w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, ani z osobą przebywającą na kwarantannie
  • oczekując na zajęcia studenci muszą zachować odstęp minimum 1,5 m od siebie
    oraz mieć osłonięte usta i nos.
  • w sali usiąść można wyłącznie na wyznaczonym miejscu, zachowując odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

Wszystkie wpłaty i zapisy przyjmować będziemy po wykładach przed salą wykładową!!!!!