Powstanie Styczniowe dr M. Smoła

Powstanie Styczniowe dr M. Smoła
CategoriesAktualności

Wykład Pana dr Marka Smoły wygłoszony 8 lutego 2023r. dotyczył okrągłej rocznicy wybuchu kolejnego naszego powstania przeciwko zaborcy rosyjskiemu, które później nazwano Styczniowym. Niech żałują ci, którzy nie byli obecni, bo prowadzący w sposób niezwykle barwny a jednocześnie pogłębiony merytorycznie ukazał w kontekście historycznym, społecznym i gospodarczym przyczyny, przebieg i tragiczne zakończenie kolejnego nieudanego zrywu Narodu przeciwko jednemu z zaborców.
Na szczególną uwagę zasługuje dokładna, obiektywna ale krytyczna analiza dr M. Smoły, dlaczego po raz kolejny byliśmy „nieliczni, nieprzygotowani i zaskoczeni” wypadkami poprzedzającymi wybuch jak i samego Powstania Styczniowego. Uczestnicy tego zrywu wolnościowego dali pełny obraz polskiego patriotyzmu, kosztem własnej krwi, wygnania, tułaczki, emigracji i zubożenia.
Słusznie więc, w okresie międzywojennym uczestnicy tych walk byli otoczeni powszechnym szacunkiem i poważaniem, jednak czy odpowiedzieliśmy sobie jako Naród, dlaczego znów przegraliśmy? Czy wyciągnęliśmy wnioski, choćby dotyczące organizacji, zabezpieczenia w broń, dobrego rozeznania wojskowego, swoich realnych możliwości?. Chyba nie, bo w kolejnych zrywach Polaków łącznie z ostatnim – Powstaniem Warszawskim lista błędów choć w innych okolicznościach, była bardzo podobna. Czy więc prawdziwe jest stare polskie przysłowie” Mądry Polak po szkodzie…” ?
Podsumowując tamten trudny czas, trzeba też powiedzieć o tym co jest zmorą naszego społeczeństwa czyli podziały między ludźmi. Tak było też wówczas, bo „czerwoni” i „biali” to realny spór polityczny tamtych czasów, jednak wydaje się bardzo niewinny w stosunku do tego co dzieje się dzisiaj w Polsce. Można wyobrazić sobie taki  hipotetyczny scenariusz, że gdyby nasi rodacy mieli wówczas Internet, facebook i dzisiejsze ogromne kłótnie i podziały, to Rosjanom wystarczyłoby  niestety tylko  poczekać,  a my sami  zrobilibyśmy  robotę za nich…..

Cenne są takie wykłady, które zmuszają do myślenia……
Dziękujemy i zapraszamy na następny.

Komentarz JF