NOWY ROK AKADEMICKI 2023-2024

NOWY ROK AKADEMICKI 2023-2024
CategoriesAktualności
  1. Dnia 4 października 2023r. o godzinie 14.00 w Auli Akademii Tarnowskiej nastąpi inauguracja nowego Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie. Wykład inauguracyjny wygłosi Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie sędzia Tomasz Kozioł. Temat wykładu: „Prawo jest piękne”

Serdecznie zapraszamy

  1. O godzinie 15.15 zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych na Walne Zebranie Członków UTW w Tarnowie. Celem zebrania jest zmiana nazwy Stowarzyszenia UTW w Tarnowie w związku ze zmianą nazwy Akademii Nauk Stosowanych na Akademię Tarnowską. Wszystkie materiały związane z Walnym Zebraniem znajdują się w zakładce ZARZĄD -WALNE ZEBRANIE.

  2. Przypominamy wszystkim członkom i słuchaczom UTW, którzy wpłacili tylko I ratę w wysokości 50 zł o wpłatę II raty w tej samej wysokości. Dziękujemy
  3. Informujemy, że od września 2023r. przy zapisach na wycieczki, i inne imprezy organizowane przez UTW ( nie dotyczy MCAS-u) ze względu na prawa naszych członków wymagane będzie podawanie nazwiska, imienia oraz numeru aktualnej legitymacji członkowskiej. Prosimy więc wszystkich naszych słuchaczy o pobranie legitymacji w Biurze UTW w każdy wtorek od 11.00 – 13.00. Od 12 września Biuro będzie także czynne oprócz wtorku także w środę  od 11.00 do 14.30 oraz  czwartek od 11.00 do 13.00 Wszystkie zapisy w nowym roku akademickim będą się odbywać wyłącznie w Biurze UTW.
  4. Przypominamy jednocześnie środki informacji i komunikacji:

 

  • Strona UTW: https://utw.pwsztar.edu.pl
  • Telefonicznie w czasie pracy Biura UTW 14 631 66 80
  • Tablice ogłoszeń obok Biura i obok auli Budynek „C”
  • SMS-y informujące dla członków i słuchaczy UTW