DZIEŃ MATKI

DZIEŃ  MATKI
CategoriesAktualności

ZAPRASZAMY 26 MAJA 2023r.NA DYSKUSJĘ W KLUBIE SENIORA

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,

 trzeba na nią zasługiwać, pokonując stojące na jej drodze przeszkody,

tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług”.

Herman Auerbach

Dzień Matki to święto wszystkich mam obchodzone w wielu krajach świata. Jego współczesna forma zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, gdzie obchodzone jest w drugą niedzielę maja. Chociaż współczesna forma święta jest stosunkowo młoda, to w różnych kulturach na przestrzeni wieków istniały obchody poświęcone zarówno macierzyństwu, jak i płodności. Starożytne kultury miały własne święta ku czci matek, często reprezentowanych przez boginie-matki, symbole płodności i urodzaju.

W XVI wieku rozwinął się zwyczaj odwiedzania rodzinnych stron i brania udziału w mszy odprawianej w ,,kościele-matce” w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Wizyta w miejscu pochodzenia stronach wiązała się, oczywiście, z odwiedzinami rodzinnego domu, spotkaniem z matką i ojcem.

Jak wspomniano, współczesna forma święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i została zapoczątkowana za sprawą Anny Jarvis z Filadelfii, która zorganizowała 12 maja 1907 r. nabożeństwo na cześć swojej zmarłej matki, działaczki na rzecz kobiet. Przeprowadzona przez nią kampania mająca na celu popularyzację obchodów Dnia Matki przyniosła spodziewany rezultat i już po kilku latach większość stanów obchodziła to święto w drugą niedzielę maja, a w 1914 r..

Prezydent Woodrow Wilson uczynił je świętem państwowym. Początkowo święto to miało na celu szczególne uszanowanie matki, docenienie jej wysiłków włożonych w wychowanie dzieci, jednak szybko uległo komercjalizacji w postaci zwyczajów wysyłania kartek z życzeniami i kupowania kwiatów, czy prezentów.

Oficjalnie Dzień Matki, jako święto kalendarzowe pojawiło się w Polsce w roku 1914 i odbyło się w Krakowie dnia 26 maja. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości zwyczaj ten umocnił się i stał częścią naszej tradycji. W okresie międzywojennym starano się połączyć Dzień Matki z Dniem Kobiet, na szczęście nieskutecznie.

Obecnie jest to święto rodzinne, podczas którego dzieci przygotowują drobne upominki dla mam. Są to własnoręcznie szykowane laurki, obrazki i życzenia, a także kwiaty i cała masa innych dziecięcych skarbów przekazywanych ukochanym mamom.

Źródło: Encyklopedia Britanica

ZAPRASZAMY 26 MAJA 2023r.NA DYSKUSJĘ W KLUBIE SENIORA