Czesne 2020

CategoriesAktualności

Czesne za I semestr  roku akademickiego  2020/2021 pobierane będzie od nowych słuchaczy deklarujących swoją gotowość uczestnictwa w działalności UTW , którzy deklaracje  przynależności złożyli po dniu  1 września 2020 r.

Wpłaty czesnego należy wpłacać na Nr konta:

 25 1540 1203 2053 4290 3024 0001

 Pozostali słuchacze, którzy uregulowali należność za II semestr  roku akademickiego 2019/2020  nie uiszczają opłaty w tym semestrze.