01.03.2022 r. Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Biskupi – Ciężkowice