WYKŁAD 29 MAJA 2024

W środę 29 maja 2024r. wysłuchaliśmy wykładu prawnego pt. „Czy warto dostać dożywocie? O różnych sposobach cywilnych zabezpieczeń majątkowych seniorów”. Wykład wygłosił  Sędzia – Pan…

WYKŁAD 22 MAJA 2024r.

22 maja 2024r.odbył się wykład pt. „Człowiek w teatrze miasta – rozważania o przestrzeni i czasie”, który wygłosił Pan Andrzej Pacuła. Foto M. Wielgus JF

Z głębokim żalem zawiadamiamy  Dnia 25 maja 2024r. odeszła od nas nasza długoletnia słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku kol. MARIA  WOLSKA  Pogrzeb odbędzie się 28 marca 2024…

WALNE ZEBRANIE – PODSUMOWANIE

W dniu 23 maja 2024r. w pierwszym terminie odbyło się  zwyczajne Walne zebranie członków w trybie sprawozdawczym. Na 75  członków honorowych i zwyczajnych obecnych było…