Zdjęcia z wyjazdu do Dąbrowy, opera ,,Champion,,T.Blancharda