Zaproszenie do uczestnictwa w programie UTW

CategoriesAktualności

Szanowni  Mieszkańcy Tarnowa i okolic pokolenia 55+

         Przed nami kolejny rok szkolny oraz  akademicki i nowe plany na jego organizację, a także zagospodarowanie wolnego czasu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w ofercie zaproponowanej przez Zarząd, Wykładowców, Instruktorów i Wolontariuszy. Atrakcyjny program zajęć od wielu lat skupia Słuchaczy, którzy ciągle chcą poznawać coś nowego, dokształcać się ,poszerzać swoje umiejętności, a także rozwijać pasje.

„Uczenie się przez całe życie” to pogląd bliski wielu seniorom, którzy w nauce upatrują drogę do systematycznego rozwoju, ciągłego doskonalenia umiejętności, współpracy w zespole oraz potrzeby samorozwoju.

Udział w zajęciach UTW pozwala rozwijać się wielopłaszczyznowo. Dla chętnych – nauka języków obcych, zajęć informatycznych,  wykłady o bardzo szerokim wachlarzu tematów, od historii po współczesność, od literatury po inżynierię, ekonomię, socjologię itp.

Poza   ofertą   zajęć  teoretycznych można   korzystać z szerokiej  gamy zajęć  sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia terenowe, wycieczki rajdy, pływackie itp. zrzeszają wielu zwolenników zdrowego stylu życia.

Dla obdarzonych talentami artystycznymi istnieje przestrzeń zagospodarowana przez animatorów i instruktorów malarstwa, zajęć plastycznych, grup teatralnych i parateatralnych, a także muzycznych.

W obcowaniu z kulturą pomagają organizowane seanse filmowe i operowe.

Niebagatelne znaczenie w uatrakcyjnieniu oferty Uniwersytetu mają systematycznie organizowane wycieczki. Ich charakter odpowiada różnym potrzebom uczestników, od rekreacji, poprzez walory poznawcze, do dalekich podróży.

Ogromne znaczenie dla pokolenia 55+ ma  możliwość integracji, spotkań, rozmów… Współczesna nauka dowodzi, że kontakty społeczne należą do czterech podstawowych filarów długowieczności ( obok genów, żywienia i środowiska naturalnego).

Serdecznie   zapraszamy   do zapisywania    się do   naszego    Uniwersytetu, aby   korzystać z proponowanych działań, włączać się w tworzenie atmosfery współpracy, a także czerpania radości  z uczenia się oraz pasji tworzenia. Zapraszamy.

 

                                                                                            W imieniu Zarządu i Rady Słuchaczy

                                                                                                   Uniwersytetu Trzeciego Wieku

                                                                                   przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

                                                                                   Stanisław Wiatr  – Prezes Stowarzyszenia UTW