Zapraszamy do nowego projektu MCAS 2022

CategoriesAktualności

Ruszył nabór uczestników projektu – Zadanie publiczne pod nazwą Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2022, pod tytułem „Re-Generacja 55+” – w ramach  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Nauk Stosowanych  w Tarnowie.

Zadanie to realizowane będzie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa.

W programie zadania publicznego, które finansowane jest z budżetu Miasta Tarnowa znajdują się min.: wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, kampanie społeczne, warsztaty językowe oraz informatyczne, zajęcia na basenie, zajęcia fitness, pilates, taniec Latino spektakle teatralne i seanse filmowe, biesiady i wyjazdy integracyjne oraz zajęcia kreatywne odbywające się w Klubie Seniora.

Klub Seniora swoją siedzibę ma w budynku B, sal nr 125 Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Mickiewicza 8. Klub Seniora czynny będzie w poniedziałki i piątki  w godzinach od 14.00 do 17.00.

Zapisy poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie MCAS przyjmowane będą od poniedziałku tj. 07.07.2022 r. w :

* Klubie Seniora – budynek B, sala 125  w poniedziałki i piątki w godzinach otwarcia Klubu tj. od 14.00 do 17.00

* Sekretariacie UTW budynek B, pokój 100 w środy od godziny 11.00 do 13.00

* Od dnia 8 sierpnia 2022 również w budynku A pokój 025

Na te wszystkie wydarzenia zaproszeni są Seniorzy 55+ z Miasta Tarnowa, a w szczególności z Rady Osiedla nr 1 „Starówka”, Rady Osiedla  nr 2  „Strusina” i Rady Osiedla nr 4 „Grabówka”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 631 66 80,  602 156 988.