ZAJĘCIA RUCHOWE NA UNIWERSYTECIE III WIEKU

ZAJĘCIA RUCHOWE NA UNIWERSYTECIE  III WIEKU
CategoriesAktualności

Na Uniwersytecie III Wieku  przy ANS w Tarnowie w ramach realizowanego projektu MCAS są organizowane liczne zajęcia ruchowe dla osób odważnych i chętnych  do ćwiczeń swojego organizmu w formule zajęć „fitness”, „latino” czy „pilates”. Każda z tych metod  pozwala na wszechstronny rozwój sprawności fizycznej. Indywidualny dobór tempa ćwiczeń, i czasu ich trwania pozwala każdej  osobie dostosować możliwości swojego organizmu do ogólnych zasad prowadzonego treningu przez specjalistkę wysokiej klasy jaką jest na pewno Pani dr Beata Nowak – pracownik naukowy ANS w Tarnowie. W ten sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym, gdzie niekwestionowaną korzyścią jest polepszenie naszej kondycji fizycznej w formie zabaw ruchowych.

Tego rodzaju zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród naszych Słuchaczy, szczególnie po długim okresie zastoju  spowodowanego pandemią COVID-19. To samo dotyczy zajęć na basenie ANS-u. Duża zasługa w tym zakresie należy przede wszystkim  do prowadzącej zajęcia dr B. Nowak, którą pozdrawiamy i czekamy na więcej……

Piszącemu te słowa miło jest także wspomnieć przy tej okazji wspólną wieloletnią pracę w ZSEG.

Opracowanie JF