WYKŁAD Z PRAWA- „NIEPOCZYTALNOŚĆ”

WYKŁAD Z  PRAWA- „NIEPOCZYTALNOŚĆ”
CategoriesAktualności

W dniu 6 grudnia 2023r.odbył się wykład pt. „Tajemnicze słowo niepoczytalność , czyli o zasadach winy w polskim prawie karnym.”  który wygłosił Prezes Sądu Okręgowego  w Tarnowie pan Tomasz  Kozioł. Jako Słuchacze UTW mieliśmy możliwość zapoznania się z ciekawym i kontrowersyjnym zjawiskiem niepoczytalności w procesie karnym. Wykład miał swoją dynamikę i praktyczny podkład wynikający z bardzo dużego doświadczenia  prowadzącego w orzekaniu w procesach karnych.

Przy temacie niepoczytalności zawsze pojawiają się naturalne  wątpliwości związane z potocznym, subiektywnym rozumieniem  czynu i kary. Wielu z nas bliżej jest  w przypadku ciężkich przestępstw do Kodeksu Hammurabiego, okrutnego ale prostego w rozumowaniu, mającego wiele wspólnego z biblijnym pojęciem: „oko za oko, ząb za ząb” Inni będą popierać współczesne podejście mówiące o tym, że człowieka chorego należy leczyć a nie karać. Gdzie jest granica pomiędzy tymi unormowaniami? Chyba nikt nie wie…..

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę cierpienie czy nawet   śmierć ofiar przestępstwa oraz  ból ich  najbliższych, trudno  nie zgodzić się  z tezą  że dla nich sprawiedliwości nie stało się zadość.

Jest jeszcze jeden ciekawy i pouczający element tego zjawiska. Przy procesach karnych w których występuje ewentualnie „niepoczytalność” sprawcy istotną rolę odgrywają badania i ekspertyzy psychiatryczne lub inne. To powoduje znaczące wydłużenie czasu  całego procesu sądowego i stanowi ważny element do naprawy w sądownictwie.

Foto i tekst JF