WYKŁAD Z PRAWA 29.11.2023

WYKŁAD Z PRAWA 29.11.2023
CategoriesAktualności

29 LISTOPADA 2023r. odbył się wykład  pt. „ Kiedy  spotka mnie rażąca  niewdzięczność – czyli kilka uwag o darowiznach i ich odwoływaniu” który wygłosił Sędzia Sądu Okręgowego  w Tarnowie pan  Piotr Wicherek. W trochę ciasnej „małej” auli budynku „B”, biorąc pod uwagę ilość chętnych Słuchaczy UTW, byliśmy świadkami ciekawej interpretacji prawnej dotyczącej szeroko rozumianych darowizn. Temat ciekawy, jak się okazało z tymi darowiznami trzeba bardzo uważać, bo mimo szczytnego, początkowego celu, któremu służy – życie najczęściej dopisuje pomiędzy wierszami artykułów i paragrafów takie problemy, które niweczą sens pięknego słowa „darowizna”

My jako Słuchacze w „średnim” wieku spotkaliśmy się wiele razy  z przypadkami, gdzie pieniądze lub inne wartości majątkowe w rodzinie są podobne do wybuchu granatu, który niszczy wieloletnie więzi emocjonalne pomiędzy najbliższymi biologicznie osobami. Zamiast radości  i zgody tworzą podziały i nienawiść. Ot, samo życie….

Wykład podobał mi się jeszcze pod jednym względem. Pan sędzia Piotr Wicherek potrafił,  jako nieliczny z tej „branży” wznieść się ponad zawodowy żargon oparty na normach i paragrafach analizując kolejne przypadki prawne, korzystając ze swojego dużego doświadczenia, a co najważniejsze – posługując się bardzo prostym językiem, czasami nawet gwarą ludową. Zrealizował w ten sposób główny cel każdego wykładu, czyli zrozumienie przez słuchających, a to jest bardzo ważne.

Takich wykładów więcej……