Wykład „Pontyfikat Benedykta XVI -25 stycznia 2023r.

Wykład „Pontyfikat Benedykta XVI -25 stycznia 2023r.
CategoriesAktualności

W środę, 25 stycznia 2023r. odbył się kolejny wykład w ramach projektu MCAS, realizowanego przez  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie.

Temat „Pontyfikat Benedykta XVI” był bardzo na czasie, w związku ze śmiercią tego wyjątkowego w sensie historycznym Papieża-Emeryta. Na pozytywną uwagę zasługuje bardzo dobry układ zdjęć związanych  z ciekawymi momentami  życiorysu zmarłego Papieża, także prowadzący wykład Andrzej Gerlach wykazał się  mocną kondycją fizyczną przedłużając niepotrzebnie dwukrotnie czas wykładu, co niestety nie przełożyło się na jego poziom merytoryczny. Do bohaterów wykładu, zaliczyłbym także Słuchaczy UTW, którzy bez własnej winy, ale z pełną kulturą uczestniczyli w swoistej „Szkole przetrwania”

Sam wykład pełen różnych informacji, niestety najczęściej  nie popartych wiarygodnymi dokumentami źródłowymi budził szereg pytań i kontrowersji. Dziwne było szczególnie to, że prowadzący zamienił starą prawną zasadę „domniemania niewinności” na nieuprawnioną „zasadę domniemania winy” dotyczącą grup osób z bliższego lub dalszego otocznia Papieża, co kłóci się z wymogami obiektywnego wykładu nawet na poziomie popularnonaukowym.

Wyszliśmy zmęczeni, z niedosytem wiedzy i nadzieją, że teraz to może być tylko lepiej……

Komentarz JF