WYKŁAD O UBEZWŁASNOWOLNIENIU

WYKŁAD O UBEZWŁASNOWOLNIENIU
CategoriesAktualności

W dniu 25 października 2023r. odbył się wykład „Ubezwłasnowolnienie – przesłanki, procedura i skutki” który wygłosiła Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Pani Ewa Gut. Ciekawy temat, przedstawiony merytorycznie a jednocześnie w miarę jasno, biorąc pod uwagę percepcję Słuchaczy UTW w Tarnowie. Prowadząca przedstawiła wizualnie szereg uwarunkowań i niuansów związanych z tą trudną procedurą dotyczącą ludzi, którym nie tyle wiek, co  zdrowie psychiczne i fizyczne uniemożliwia wykonywanie nawet podstawowych czynności prawnych.

Sytuacja w sensie prawnym wydaje się rozwiązana, ale pozostaje szereg pytań i wątpliwości jakie niesie codzienne życie tych ludzi, pozbawionych przez los nie tylko zdrowia ale także możliwości poruszania się po obszarach uczuć w tym nadziei na lepsze, normalne jutro. Ludzie starsi, których ta procedura także dotyczy, z racji wieku są na całkowitej łasce nie tylko w sensie czynności prawnych ale także  życiowych ludzi, którzy  mimo dobrej woli – nie są w stanie często im pomóc i okazać odrobinę miłości. To dramat, który trzeba widzieć przez pryzmat artykułówi i paragrafów……..

Opr. JF