Wykład Ks.Piotr Pasek

Categories2020/2021Galeria


Mecenat Rodu Tarnowskich na przykładzie zabytków w Bazalice Katedralnej
foto M. Garwol