WYKŁAD „CHOROBY CYWILIZACYJNE”

WYKŁAD  „CHOROBY CYWILIZACYJNE”
CategoriesAktualności

W dniu 13 marca 2024r.wysłuchaliśmy wykładu pt. ” Choroby cywilizacyjne- koszmarem XXI wieku”, który wygłosiła pani  dr Kubik  Barbara. Prezentacja bardzo dobrze przygotowana jak dla studentów stacjonarnych, materiał niezwykle obszerny w formie slajdów, tylko zagrożeniem, żeby nie powiedzieć chorobą tego wykładu był upływający zbyt szybko czas. Używając porównania sportowego – materiału było na maraton, a czasu mieliśmy tylko na 5 kilometrów z przeszkodami dla emeryta. Dlatego wykładowczyni nie mogła pobić rekordu świata, choć bardzo się starała

Dla nas to była taka inteligentna inwentaryzacja, bo z racji wieku mogliśmy tylko w duchu przyznawać się – to mam, to także mam, a tej choroby Bogu dzięki jeszcze nie mam, nie mówiąc już o tym, że cieszyliśmy się niestety czasami że niektóre „nasze” choroby nie mają stempelka „cywilizacyjnych” więcej nie wymieniono ich publicznie. Po tym medycznym rachunku sumienia doszliśmy do jedynie słusznego wniosku, że na profilaktykę to już trochę za późno, co najwyżej możemy łagodzić skutki uboczne naszej tężyzny fizycznej. Z tym prawie optymistycznym podsumowaniem, raźno opuściliśmy salę wykładową…….

Foto i tekst J. Feret