Wykład 11 stycznia 2023r -Diecezja Tarnowska

Wykład 11 stycznia 2023r -Diecezja Tarnowska
CategoriesAktualności

W dniu 11 stycznia 2023r.wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu o powstaniu Diecezji tarnowskiej  wygłoszonego przez  Ks. dr Jacka Soprycha,   JM Rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie. Historia powstania Diecezji na tle zmieniających się uwarunkowań społecznych i kulturowych  Polski w okresie zaborów, dała nam pełny obraz Tarnowa tamtych czasów, jak też pokazała w ciekawej historycznej konwencji  skomplikowany proces tworzenia się ram administracyjnych Kościoła w powiązaniu z historią Galicji i pozostałych ziem Polski tamtego okresu.

JF