Wycieczka do Poznania

Wycieczka do Poznania
CategoriesCo planujemy

Przypominamy wszystkim osoba zapisanym na wycieczkę do Poznania o konieczności opłacenia I raty – termin  upłynął  1 lipca 2024(330zł) –

II rata płatna do 10 sierpień 2024 –  (330zł.). Prosimy o zgłaszanie ewentualnej rezygnacji z wyjazdu.

Informuje że dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami, zapisy w biurze UTW w środy w godz. 11.00 – 13.00