PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 4PAZDZIERNIKA 2023