WALNE ZEBRANIE – PODSUMOWANIE

WALNE ZEBRANIE – PODSUMOWANIE
CategoriesAktualności

W dniu 23 maja 2024r. w pierwszym terminie odbyło się  zwyczajne Walne zebranie członków w trybie sprawozdawczym. Na 75  członków honorowych i zwyczajnych obecnych było 38 osób, co stanowiło 51% obecności.

Walne zebranie po ukonstytuowaniu się podjęło po dyskusji najważniejszą uchwałę  zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2023r.

Kolejna uchwała zatwierdzona  na Walnym zebraniu członków dotyczyła kwestii ustaleń i wniosków dotyczących aktualnej ewidencji członków oraz  wyrażenia zgody, dotyczącej opracowanych przez Zarząd  zasad regulujących system  składek członkowskich i czesnego oraz legitymacji w UTW w Tarnowie.

W trakcie  omawiania punktu porządku obrad dotyczącego dyskusji i wniosków przedyskutowano  następujące kwestie:

 1. Ilości i jakości wykładów na Uniwersytecie
 2. Roli i znaczenia projektów dających możliwości szerokiej i różnorodnej działalności UTW w kolejnym okresie
 3. Trudności w finansowaniu grup „Fermata” „PIN”, ”Vena” ze względu na małą liczebność tych Zespołów, oraz ramowe regulaminy projektów, szczególnie MCAS-u
 4. Zbyt małej ilości osób, będących członkami zwyczajnymi w stosunku do członków wspierających

PODSUMOWANIE:

Dobre rozwiązania:

 1. Znaczący wzrost liczby członków UTW
 2. Zbudowana praktycznie od nowa, elektroniczna pełna  ewidencja członków UTW oraz wprowadzenie aktualnych legitymacji członkowskich usprawniła nabór członków do poszczególnych imprez i wydarzeń w UTW.
 3. Poprawa organizacji pracy biura UTW
 4. Dzięki projektom oraz funduszom składkowym Uniwersytet oferował w 2023r. największą w historii ilość propozycji dla naszych członków, którzy mogli wziąć udział w wielu różnorodnych wydarzeniach.

Problemy:

 1. Zbyt wąska baza osób, które posiadają umiejętność pisania projektów, które dają możliwość funkcjonowania Uniwersytetu na odpowiednim poziomie finansowym i merytorycznym..
 2. Ze względu na zaszłości historyczne w Uniwersytecie jest zbyt dużo członków wspierających w stosunku do członków zwyczajnych. Te proporcje należy zdecydowanie odwrócić.
 3. Ciągłe problemy finansowe Grup Twórczych Fermaty, Veny, Pin-u

Dziękujemy  wszystkim członkom UTW obecnym na Walnym zebraniu członków UTW

Foto Małgorzata Wolańska

JF