PROPOZYCJA UCHWALY DOTYCZĄCEJ ZMIAN W STATUCIE UTW