PROPONOWANY PORZADEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW