TRAMPY – 29 MAJA 2024 Tarnów-Las Buczyna- wieś Biała-Tarnów