TRAMPY – 10.03.2022 – Tarnów – Zawada – Piotrkowice – Tarnów