Tarnowski Dzień Seniora

CategoriesAktualności

Prezes
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz
Koordynatorzy Zadania publicznego
pod nazwą
Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej 2022
mają zaszczyt zaprosić na
uroczystość Tarnowskiego Dnia Seniora
która odbędzie się 26 października 2022 r. o godzinie 10.00
w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8

Program: Budynek C Aula, parter

10.00 – 10.05 –   Powitanie zgromadzonych Gości Stanisław Wiatr – Prezes Zarządu Stowarzyszenia UTW
10.05 – 10.15 –   Wystąpienie zaproszonych Gości Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa, Dorota Krakowska – Dyrektor Centrum Usług Społecznych
10.15 – 10.45 –   Wykład „Jędrusik, Osiecka, Czyżewska – enfants terribles polskiej kultury” mgr Wojciech Nowak
10.45 – 11.05 –     Prezentacja „Platforma Usług Elektronicznych ZUS”  Grzegorz Biskup – Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji
11.05 – 11.35 –     Prelekcja Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
11.35 – 11.45 –     Prelekcja Ekspertów NFZ „Programy prozdrowotne 60+”
11.45 – 12.00 –    Zapowiedź konkursu „To nasza młodość”  mgr Maria Wantuch
12.45 – 13.30 –    Koncert Zespołu „FERMATA” Klub Seniora

————————————————————–
06, parter
11.30 – 12.30 –    Spotkanie „Barwy twarzowe i nie twarzowe”