SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

SZLAKIEM  ORLICH GNIAZD
CategoriesAktualności

6 października2023r. w klimacie pięknej złotej jesieni seniorzy UTW wzięli udział w wycieczce Szlakiem Orlich Gniazd. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ruin zamku w Ojcowie. Powstanie zamku jest związane z działalnością fortyfikacyjną króla Kazimierza Wielkiego s 2 poł. XIV wieku. Król nazwał zamek Ociec u Skały, upamiętniając w ten sposób tułaczkę swego ojca ,Władysława Łokietka. Następnie odbyliśmy krótki spacer do dawnego uzdrowiska Ojców. Obecnie wieś, która w tym roku zdobyła tytuł najpiękniejszej wsi w Małopolsce ma charakter turystyczny ale piękne wille świadczą o tym że w przeszłości była to chętnie odwiedzana wieś letniskowa i uzdrowiskowa. Kolejnym etapem wycieczki był zamek w Pieskowej Skale. Zamek ten jest centrum osady Pieskowa Skała. Podobnie jak Kazimierzowska fortyfikacja w Ojcowie, był ważnym ogniwem w łańcuchu obronnych budowli, które strzegły drogi handlowej z Krakowa na Śląsk. Dziś należy do czołówki nielicznej grupy zabytków polskiego Odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną na Szlaku Orlich Gniazd i Ojcowskiego Parku Narodowego. Po spacerze wokół zamku i do Maczugi Herkulesa wyruszyliśmy do Rabsztyna kolejnego etapu naszej wycieczki ale po drodze zatrzymaliśmy się by z platformy widokowej zobaczyć największą w Polsce pustynię – Pustynię Błędowską. W 2 poł. XIII wieku na szczycie skały zbudowano zamek. Nieco później wybudowano wieże obronną. Nie wiadomo, kto  zbudował najstarszą część zamku – legendy podają, że był to małopolski ród rycerski Toporczyków z Morawicy. Pięknie zrekonstruowane ruiny Zamku w Rabsztynie wznoszą się nieopodal Olkusza. Spotkać tam można Rycerzy walczących w licznych turniejach a ze szczytu wieży widokowej podziwiać panoramę okolic Olkusza. Trochę zmęczeni około godziny 15 dotarliśmy do monumentalnych ruin warowni Ogrodzieniec. Jak mówił Adolf Dygasiński – to jedne z najpiękniejszych ruin na świecie .

Tekst i foto T. Rakocińska, E. Jackowiec

Zadanie realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

JF