SZKOLENIE Z ZAKRESIE PIT-u za 2023r.

SZKOLENIE Z ZAKRESIE PIT-u za 2023r.
CategoriesAktualności

W dniu 5 marca 2024r. odbyło się szkolenie z zakresu wypełniania PIT-u za 2023r. przeprowadzone przez przedstawicielkę Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Spotkanie to dało uczestnikom pewne dodatkowe szczegóły dotyczące pewnych niuansów związanych z odpisami oraz dane dotyczące kontaktu z Urzędem Skarbowym w zakresie uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Przedstawicielka Urzędu Skarbowego to naprawdę specjalistka o bardzo dużej wiedzy praktycznej wynikającej z jej dużego doświadczenia zawodowego. Sam zamysł szkolenia bardzo ambitny, ale jego skuteczność bardzo ograniczona. Wynika to z trzech  rzeczy:

  1. bardzo dużo informacji w zbyt małym czasie
  2. nieliczne slajdy nie pomagały zrozumieć, a nawet tylko zapisać określone dane
  3. zastosowanie metody wykładu zamiast ćwiczeń grupowych nad tekstem lub wprost na komputerach  zniweczyło ambitny zamysł prowadzącej.

Myślę, że bardzo potrzebnym szkoleniem będzie zapoznanie naszych słuchaczy z programami użytkowymi dotyczącymi bankowości, wypełniania PIT-ów i innych dokumentów elektronicznych.

J. Feret