Przypomnienie

CategoriesAktualności

Osoby  wyjeżdżające  na Koncert Sylwestrowy  pt.”Jeszcze mi wina nalej ” do Opery Krakowskiej w dniu 05.01.2022 r, które zgłosiły, iż posiadają paszporty Covidowe, proszone są o ich zabranie ze sobą, gdyż ilość osób posiadających paszporty została podana w informacji koniecznej dla ewidencji osób w Operze Krakowskiej.