Przepraszamy

CategoriesAktualności

Przepraszamy za zaistniałą w dniu 18 sierpnia br sytuację ( zakłócenia techniczne )  podczas emisji  filmu pt. „My Fair Lady”, spowodowaną brakiem koordynacji  sprzętu – projektora filmowego – do emisji wyświetlanego  filmu.

W związku z powyższym, zawieszone zostają  projekcje  filmowe w ramach cyklu  Kino Klasyczne, do czasu zakończenia remontu auli 017 w budynku C , gdzie do tej pory, bez zakłóceń ,odbywały się seanse filmowe.

Organizatorzy koordynujący projekt MCAS