Podziękowanie

CategoriesAktualności

Dnia 28 listopada w przyjaznej i serdecznej atmosferze Galerii Hortar, której niepowtarzalny ton i charakter nadają dwie wyjątkowe i barwne osoby – Teresa Kopczyńska i Aleksandra Dębska, miała miejsce kolejna VI już wystawa prac malarskich grupy plastycznej VENA , działającej w ramach UTW przy PWSZ w Tarnowie.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać twórczy efekt warsztatów artystycznych, gdzie swoje nieujawnione wcześniej talenty i niespełnione pragnienia realizuje 12 Pań pod kierunkiem nie lada mistrza, bo samego Romana Fleszara – cenionego, wielokrotnie nagradzanego w kraju i zagranicą tarnowskiego artysty malarza i pedagoga, wykładowcy na Wydziale Sztuki PWSZ. Pracując z grupą od 3 lat nadał jej nową jakość, postawił przed Paniami nowe wyzwania. Grunt pod taki efekt przygotowała Stanisława Gałek przez 10 lat budując zespół, rozbudzając odwagę i ucząc podstaw technik twórczych.

Szefowa Galerii Teresa Kopczyńska, witając zgromadzonych podkreśliła szczególną rolę oraz znaczenie społeczne i psychologiczne takich wspólnot jak UTW, dających możliwość rozwoju osobowości, twórczych kontaktów oraz realizacji zainteresowań i ambicji rosnącej stale grupie Seniorów.
Prezentowane prace uwodziły obecnych piękną, barwną kolorystyką, różnorodnością i ciekawą formą wyrazu.

Pełną wdzięku i nastrojową oprawę muzyczną wystawy stanowił urokliwy występ młodych artystów pod przewrotną nazwą Zespół Szpetni w osobach: Dawid Mik (śpiew) i Filip Kot (fortepian).

Obecnych było wielu słuchaczy UTW jak też zaproszonych gości, wśród nich władze PWSZ w osobach Pani Rektor – prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska oraz Pań Prorektor dr Małgorzata Kołpa i dr Małgorzata Martowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego Andrzej Szpunar , przedstawiciele mediów lokalnych oraz sympatycy i przyjaciele uczelni, co z przyjemnością i satysfakcją odnotowali organizatorzy.

Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zaistnienia tego pięknego wieczoru pełnego doznań artystycznych, przeżytych w ciepłej i przyjaznej atmosferze gorące podziękowania składa w imieniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Krystyna Latała