Odbył się Tarnowski Marsz po Zdrowie

CategoriesAktualności

W dniu 26 maja 2022 r. odbył się kolejny już „Tarnowski Marsz po Zdrowie”. Impreza ta ma swoją tradycję i znaczące miejsce w kalendarzu wydarzeń naszego Uniwersytetu.

Na terenie Parku Sanguszków w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze uczestnicy wydarzenia ( 53 osoby )  wzięli udział w:

– aerobiku przy muzyce na boisku sportowym, który poprowadziła mgr Beata Nowak
– wykładzie  „Ruch w profilaktyce i terapii schorzeń stawów biodrowych” – wygłosiła mgr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz
– marszu z kijkami
– na zakończenie gorący  posiłek obiadowy w restauracji obiektu oraz słodki poczęstunek

 

Tym razem wydarzenie to zbiegło się z uroczystością Dnia Matki, co zaakcentowane zostało w szczególnie uroczysty sposób przez organizatorkę i koordynatora „Tarnowskiego Marszu po Zdrowie” Panią Martę Garwol.

Wszyscy uczestnicy z radością i zarazem wzruszeniem przyjęli recytowany przez Pana Andrzeja Króla wiersz oraz odtworzoną przez P. Martę Garwol piosenkę dla uczczenia wszystkich matek.

W imieniu Zarządu oraz uczestników Marszu składamy serdeczne podziękowania Pani Marcie Garwol za piękne połączenie tych dwóch wydarzeń .

Zarząd SUTW